contact button

Szybki kontakt

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.
Zapraszamy do naszego biura przy ul. K. Wallenroda 2e/5 w Lublinie (I piętro), bądź do kontaktu telefonicznego z numerem

81 718 0 718

Zobacz naszą lokalizację na Google Maps.

Dane firmy

Nette Operator sp. z o.o.
ul. K. Wallenroda 2e/5
20-607 Lublin
tel: 81 7180718
fax: 81 7180719
e-mail: info.pulawy@nette.pl
NIP: 7162819745
REGON: 366084186

Przelewy

Naszych klientów prosimy o realizowanie przelewów na indywidualne numery rachunków bankowych, znajdujące się na umowie oraz dostępne w Panelu Klienta.

Informacje prawne

Spółka zarejestrowana jest rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000652969. Kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł i został opłacony w gotówce.

Spółka prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11866.

Władze spółki

Spółka reprezentowana jest przez jednoosobowy zarząd. Prezesem zarządu jest Pan Szymon Zdybel.