contact button

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty poprzez wybór odpowiedniej kategorii z menu po lewej stronie.

Najważniejsze cechy naszych usług

  • usługi świadczone w technologii światłowodowej
  • brak limitów pobieranych i wysyłanych danych
  • niewymagana linia telefoniczna
  • stały, publiczny adres IP
  • oferta pakietowa 2w1 i 3w1 z jednym rachunkiem i numerem konta do wpłat